Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


„Az igazi ébredés nem kevesebbet jelent, mint forradalmat, a világiasság és az önzés szellemének kiűzését, Isten és az Ő szeretetének győzelemre vitelét a szívünkben és az életünkben.”

Andrew Murray

 

Hogyan ébressz föl egy halott, meg nem tért gyülekezetet_Steve Lawson  https://www.youtube.com/watch?v=S04TswirM20

 

Megszentelődés http://www.keresztenyek.hu/megszentelodes/

 

Ki áll az Úr oldalán? – Frank Mc Eleny

 

Két végzetes csapda - Mai hamis próféták felismerése - 2017.06.10. https://www.youtube.com/watch?v=YEre2wGhM2s

 

Akiket Isten megdicsőít https://www.youtube.com/watch?v=iq4JniMpZkc

 

Az 1 Thessz. 5.2-ben azt olvassuk, hogy “az Úr napja úgy fog eljönni, mint éjjel a tolvaj.” Egy tolvaj nem jelenti be az eljövetelét, hanem váratlanul jön. Ezért mindenki, aki nem hisz, meg fog lepődni, amikor az Úr visszajön. Mi azonban, akik a világosság gyermekei vagyunk, minket nem ér váratlanul, mert várjuk az Ő visszajövetelét (1 Thessz. 5.4). Mi nem vagyunk sötétségben, ezért szellemileg nem aludhatunk, hanem ébernek kell lenni (1 Thessz. 5.6).Krisztus a felhőkön át jön vissza – Zac Poonen

 

"Félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket!" Filippi 2:12. ERŐHATÁSOK

 

Anna, egy csodálatos anya – Zac Poonen

 

MEGTESZI A GYÜLEKEZET, VAGY MEGHAL http://www.nicelife.hu/cikkek/bizodalom/megteszigyulekezet.php

 

Rövid történelmi áttekintés: 1700 évvel ezelőtt történt a „konstantini fordulat” http://www.hetek.hu/hit_es_ertekek/201310/1700_evvel_ezelott_tortent_a_konstantini_fordulat

 

Idézetek – Leonard Ravenhill

 

A szentség és Isten változatlan szeretete – Zac Poonen

 

Church in America Today John Piper Sermon Jam https://www.youtube.com/watch?v=VeFFGTWdjWw

 

Tűz a csontjaimban http://www.tscpulpitseries.org/hungarian/ts040531.htm

 

"Mintha égő tűz volna szívemben, az én csontjaimba rekesztve és erőlködöm, hogy elviseljem azt, de nem tehetem." Jeremiás 20:9. A PÜNKÖSDI TŰZ MUNKÁJA BENNEM

 

A pünkösd hármas jelentősége: szentség, szeretet, erő! „LESZTEK NÉKEM TANÚIM…” Ap. csel. 1:8.

 

Őrizkedjetek a hamis prófétáktól és tanítóktól – Sandeep Poonen

 

"Hibát követünk el, ha azt gondoljuk, hogy Isten a mi elgondolásunk szerint küldi az ébredést. 
Meg akarjuk ragadni Isten hatalmát és lehívni azt számunkra, hogy előléptetést hozzon számunkra és a magunkfajta későbbi keresztyénség számára. Még mindig mi akarjuk felelősségteljes módon irányítani és tolni előre a „vallásosság szekerét” a mennyei égbolton át és közben azt kiabáljuk: „Dicsőség Istennek!” 
Ez igaz, de álszerény és ártatlan módon osztozni szeretnénk a dicsőségben mi is. Hívjuk Istent, hogy küldjön tüzet az oltárunkra, teljesen figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy az nem a mi oltárunk, hanem az Övé. "

A. W. Tozer: Egy hamis ébredés erőltetése c. írásából

 

Pál, mint példakép az Úr szolgálatában – Zac Poonen

 

Krisztus más, mint mi – T. Austin-Sparks  https://hitunkcelja.wordpress.com/2017/05/19/krisztus-mas-mint-mi-t-austin-sparks/

 

Szent Szellemmel és erővel felkenve – Zac Poonen

 

 

A boldogság keresése – Abonyi Sándorné

 

Vizsgáld meg Önmagad! - Paul Washer

 

Árral szemben élni - Kovács-Bíró János https://www.youtube.com/watch?v=qMLPQw6WoXM

 

A hajó visszafoglalása – Bryan Hupperts

 

Eurojackpotnyereményhttp://aharmadiknaponalegnehezebb.blog.hu/2017/05/05/eurojackpotnyeremeny?utm_source=bloghu_megosztas&utm_medium=facebook_share&utm_campaign=blhshare

 

What's Wrong With The Gospel Part 1 by Keith Green https://www.youtube.com/watch?v=b_zyXQmABzI&feature=youtu.be

 

Fújjátok a kürtöt – David Wilkerson

 

Igaz próféta - Folk Iván https://www.youtube.com/watch?v=HfdeOl0zirw

 

A beszéded a szellemed tükre – Zac Poonen

 

A TE IGÉD IGAZSÁG 
http://www.istenkereso.hu/…/Diriczi_Tibor_A_te_iged_igazsag…

 

Régi és mai hithősök http://www.leplezetlenul.hu/hetkoznapi-tukorkepek/regi-es-mai-hithosok/

 

 

Tűz által megpróbált hit – Zac Poonen

 

Két út van (könyv) – Abonyi Sándor

 

Hogyan élhetünk önmegtartóztató életet? – Abonyi Sándorné

 

Hogyan tudjuk megteremni a Lélek gyümölcsét? – Abonyi Sándorné

 

Isten igaz kegyelme – Zac Poonen

 

 

A kereszt kiveti az ördögöt – T. Austin-Sparks

 

A kereszt és a hústest nem létezhet együtt – T. Austin-Sparks

 

Szellemben és igazságban – Abonyi Sándor

 

 

A házankénti gyülekezés nehézségei – Abonyi Sándor

 

Paul Washer bizonyságtevése: hazug és gyáva

https://www.youtube.com/watch?v=2g3aOnBa3T8

 

Humanizmus kontra evangélium – Abonyi Péter

 

A börtönben eltöltött idő áldása – Zac Poonen

 

Féltékenység, pénzsóvárgás és lázadás – Zac Poonen

 

Krisztus semmivel nem pótolható - Folk Iván

https://www.youtube.com/watch?v=RJ8uicQYIB0

 

Menjetek el és tegyetek tanítványokká minden népeket! – Abonyi Sándor

 

Egy felszabadító igazság – Zac Poonen

 

Prophets Are God's Emergency Men In Crisis Hours Leonard Ravenhill

https://www.youtube.com/watch?v=UHX4SKEcRd8

 

A test az Úrért és az Úr a testért van – Zac Poonen

 

Nekem többet ér Jézus

https://www.youtube.com/watch?v=8QDS6UcBfKg

 

Egy hamis ébredés erőltetése – A.W. Tozer 

 

A gyülekezet, mint Isten családja – Abonyi Sándor

 

Kinek a rabszolgája vagy 2

https://www.youtube.com/watch?v=zamEAfnXB3g

 

Kinek a rabszolgája vagy - Paul Washer

https://www.youtube.com/watch?v=lRg5xl92Pnw

 

Örök élet, vagy örök kárhozat – Abonyi Sándor

 

Az Úr szeretete fontosabb, mint a tanok – Zac Poonen

 

„A biblikus igehirdetés elvesztette központi helyét a tanítvánnyá formálásban, a keresztyének tudatlansága pedig a keresztyének lazaságához, tunyaságához vezet, s ennek egyre rosszabb gyümölcsei jelentkeznek…”http://krisztusbanmaradni-korralhaladni.blog.hu/2017/02/16/botranyos_irastudatlansag?utm_source=bloghu_megosztas&utm_medium=facebook_share&utm_campaign=blhshare

 

https://igerenezek.wordpress.com/2016/03/19/isten-szentjei-gods-saints-selected-quotes/

 

Isten szíve szerint való pásztorok – Zac Poonen

 

Megjelentett titok – Diriczi Tibor

 

A túlterheltség – a Sátán gonosz terve – Zac Poonen

 

Unpopular The Movie RedGraceMedia Filmshttps://www.youtube.com/watch?v=WTY6_FSQ2Lw

 

Leonard Ravenhill - Agónia (HUN)

https://www.youtube.com/watch?v=5-kgUn4BvWE

 

Légy Isten embere – Zac Poonen

 

A bűn kovásza – Diriczi Tibor

 

Ébredésre várva – Abonyi Sándor

 

Isten szeret téged? - Paul Washer https://www.youtube.com/watch?v=I9BvJzqhfr8

 

Nincsen Istennek ismerete a földön - Csepregi Ferenc http://alfa-omega.hu/index.php/tanulmanyok/559-nincsen-istennek-ismerete-a-foldon

 

Valóban lehetséges, hogy tisztának érezzük magunkat? – Andrew Strom

 

Purified by Leonard Ravenhill https://www.youtube.com/watch?v=X1A4TdU_YiY

 

 

Ha Isten arra hívott el, hogy „Kánaánban” élj, akkor ne menj „Egyiptomba” – Zac Poonen  

 

Az eljövendő nagy reformáció – Andrew Strom

 

Egy új és élő út – Zac Poonen

 

Jézus példájának követése az újévben – Zac Poonen

 

Az a bizonyos kőszikla – Abonyi Sándor

 

A tökéletlen evangélium nem is említi Isten haragját https://www.youtube.com/watch?v=EUPkolwSCvM

 

Terméketlenség - Farkas Antal

http://alfa-omega.hu/index.php/tanulmanyok/552-termeketlenseg

 

Az igazság cselekedete és szeretete között különbség van – Zac Poonen

 

Nyomorgatva Jézus nevében?https://www.youtube.com/watch?v=zq72aUOEN7k

 

David Wilkerson - Változol (HUN)

https://www.youtube.com/watch?v=v5t-4i85LxA

 

Elérhetőnek lenni az Úr számára – Abonyi Sándor

 

Valóban ébredés van? – Bryan Hupperts

 

David Wilkerson - Isten Igéje általi vezetés 3.

http://hitrehangolva.blogspot.hu/2016/09/david-wilkerson-isten-igeje-altali_14.html

 

 

David Wilkerson - Más evangélium (HUN)

https://www.youtube.com/watch?v=mxHmcuqb37w

 

Aratás ideje van – David Wilkerson

 

A specialista – A.W. Tozer

 

 

David Wilkerson: Erőteljes figyelmeztetés – Nehogy elfelejtsük az üzenetet (HUN)

https://www.youtube.com/watch?v=Pbyc8I2AhMc

 

Idézetek – L. Ravenhill

 

"A békesség olyan drága kincs, hogy bármit megadnék érte magam is, kivéve az igazságot."  Henry Matthew

 

Nincs ébredés bűnbánat nélkül – Terry Somerville

 

David Wilkerson - Változol (HUN)

https://www.youtube.com/watch?v=v5t-4i85LxA

 

Igaz vagy hamis próféták, apostolok, hűtlen pásztorok ma - Guti Béla

http://mennydorges.blogspot.hu/2015/03/igaz-vagy-hamis-profetak-apostolok.html

 

 

"Amikor ezeket az állapotokat megmutatom, lehet, hogy némelyek pesszimistának fognak nevezni. Hogyha a tényekkel való szembenézés pesszimizmus, akkor csak nevezzenek engem is pesszimistának. De ha azt nevezi valaki optimistának, aki behunyja a szemét, és a feketére azt mondja, hogy fehér, a tévedésre azt mondja, igazság, a bűnt igazságnak nevezi és a halált életnek, akkor én nem akarok optimista lenni. Azonban én mindenképpen optimista vagyok. A valódi állapotra való rámutatás egy jobb állapotra fog vezetni."

R. A. Torrey: Szükséges az ébredés c. írásából