Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Humanizmus kontra evangélium – Abonyi Péter

 

A börtönben eltöltött idő áldása – Zac Poonen

 

Féltékenység, pénzsóvárgás és lázadás – Zac Poonen

 

Krisztus semmivel nem pótolható - Folk Iván

https://www.youtube.com/watch?v=RJ8uicQYIB0

 

MINT A PÁSZTOR NÉLKÜLI JUHOK...

 

Jonatán Edwards imája

https://filippi314.com/fiataloknak/jonathan-edwards-imaja/

 

A házankénti gyülekezés kezdeti tapasztalatai – Abonyi Sándor

 

PRÓFÉTASORS

 

"A Szent Szellem és a kontrollszellem nem képes együttműködni. Azok az emberek, akik egy olyan szervezetben vagy gyülekezetben vannak, ahol a kontrollszellem befolyása érvényesül, úgy fogják érezni magukat, mintha elfogyna a levegő, mert a kontrollszellem megoltja a Szent Szellemet." 

A kontrollszellem rossz gyümölcsöt terem – Ron McKenzie

 

Menjetek el és tegyetek tanítványokká minden népeket! – Abonyi Sándor

 

Egy felszabadító igazság – Zac Poonen

 

Prophets Are God's Emergency Men In Crisis Hours Leonard Ravenhill

https://www.youtube.com/watch?v=UHX4SKEcRd8

 

A kipróbáltság állhatatossá tesz. Jellemfejlődésünk mozzanatai egyenes leképeződései annak a bölcsességnek, amire eljutottunk Krisztus-követésünk során...

MEGPRÓBÁLTATÁSOK ÉS VÁLTOZÁSOK

 

A test az Úrért és az Úr a testért van – Zac Poonen

 

Nekem többet ér Jézus

https://www.youtube.com/watch?v=8QDS6UcBfKg

 

"Hibát követünk el, ha azt gondoljuk, hogy Isten a mi elgondolásunk szerint küldi az ébredést." Tozer

Egy hamis ébredés erőltetése – A.W. Tozer 

 

A gyülekezet, mint Isten családja – Abonyi Sándor

 

Kinek a rabszolgája vagy 2

https://www.youtube.com/watch?v=zamEAfnXB3g

 

"TÖRVÉNYEMET BENSEJÜKBE HELYEZEM..."

 

Kinek a rabszolgája vagy - Paul Washer

https://www.youtube.com/watch?v=lRg5xl92Pnw

 

Örök élet, vagy örök kárhozat – Abonyi Sándor

 

"Egy és csakis egy igazi ismertető jele van egy gyülekezet szellemi állapotának, mégpedig az, hogy Jézus élete egyre inkább megnyilvánul a magatartásukban és ennek forrása magának az Úrnak való növekvő személyes odaszánásuk." Zac Poonen Az Úr szeretete fontosabb, mint a tanok – Zac Poonen

 

„A biblikus igehirdetés elvesztette központi helyét a tanítvánnyá formálásban, a keresztyének tudatlansága pedig a keresztyének lazaságához, tunyaságához vezet, s ennek egyre rosszabb gyümölcsei jelentkeznek…”http://krisztusbanmaradni-korralhaladni.blog.hu/2017/02/16/botranyos_irastudatlansag?utm_source=bloghu_megosztas&utm_medium=facebook_share&utm_campaign=blhshare

 

TENYÉRNYI FELHŐ

 

„Krisztus megismerése azt jelenti, hogy Hozzá hasonlókká is formálódunk; hogy az Ő szent, isteni jellemvonásai belevésődnek szívünkbe. Az igaz szent: egy olyan isteni tájkép, amelyen Krisztus mindegyik ritka, gyönyörű jellemzője élénken kiábrázolódik. Sohase tekintett még senki se Krisztusra úgy a lelki szemeivel, hogy közben ne történtek volna mély változások a szívében.”

Thomas Watson

https://igerenezek.wordpress.com/2016/03/19/isten-szentjei-gods-saints-selected-quotes/

 

Isten szíve szerint való pásztorok – Zac Poonen

 

Nászta Katalin gondolatai: http://aharmadiknaponalegnehezebb.blog.hu/2017/01/13/cim-nelkul_812387#more12121985

 

HITHARCUNK CÉLJA

 

Megjelentett titok – Diriczi Tibor

 

 

A túlterheltség – a Sátán gonosz terve – Zac Poonen

 

Unpopular The Movie RedGraceMedia Filmshttps://www.youtube.com/watch?v=WTY6_FSQ2Lw

 

AZ IDŐ MÚLÁSÁVAL...

 

Leonard Ravenhill - Agónia (HUN)

https://www.youtube.com/watch?v=5-kgUn4BvWE

 

NAPONTA FELVENNI A KERESZTET...

 

Légy Isten embere – Zac Poonen

 

AMIT MA BÖLCSESSÉGTŐL TANULTAM

 

A bűn kovásza – Diriczi Tibor

 

Ébredésre várva – Abonyi Sándor

 

 

Isten szeret téged? - Paul Washer https://www.youtube.com/watch?v=I9BvJzqhfr8

 

Gyász - Farkas Antal http://alfa-omega.hu/index.php/tanulmanyok/556-gyasz

 

Nincsen Istennek ismerete a földön - Csepregi Ferenc http://alfa-omega.hu/index.php/tanulmanyok/559-nincsen-istennek-ismerete-a-foldon

 

Lady Gaga, fogd be a szád! Én nem ilyennek születtem! Volt homoszexuálisok drámai vallomásai

 

"Annyira leegyszerűsítettük az evangéliumot ma, hogy azt „kényelmessé” és elfogadhatóvá téve az emberek számára, az már egyáltalán nem is evangélium és így olyan emberekkel töltjük meg a gyülekezeteket, akik egyáltalán nem tértek meg...

... és ezért azt mondom nektek: “elveszítettük az evangéliumot“. És ha elveszítettük az evangéliumot, akkor elveszítettük magát a keresztyénséget is."

Valóban lehetséges, hogy tisztának érezzük magunkat? – Andrew Strom

 

Purified by Leonard Ravenhill https://www.youtube.com/watch?v=X1A4TdU_YiY

 

"Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is – valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted!" 
Albert Schweitzer

 

Ha Isten arra hívott el, hogy „Kánaánban” élj, akkor ne menj „Egyiptomba” – Zac Poonen  

 

Az eljövendő nagy reformáció – Andrew Strom

 

Egy új és élő út – Zac Poonen

 

Jézus példájának követése az újévben – Zac Poonen

 

Az a bizonyos kőszikla – Abonyi Sándor

 

A tökéletlen evangélium nem is említi Isten haragját https://www.youtube.com/watch?v=EUPkolwSCvM

 

„Ami engem illet, már rég elhatároztam, hogy inkább ismerjem az igazságot, mint hogy boldog tudatlanságban legyek. Ha nem lehet együtt az enyém az igazság és a boldogság, akkor az igazságot választom. Lesz elég időnk boldognak lenni a mennyben.”

Aiden Wilson Tozer

 

Segítség! A hitem miatt kilógok a gyülekezetből...

http://fiukahajoban.blogspot.hu/2014/11/segitseg-hitem-miatt-kilogok.html

 

Terméketlenség - Farkas Antal

http://alfa-omega.hu/index.php/tanulmanyok/552-termeketlenseg

 

Az igazság cselekedete és szeretete között különbség van – Zac Poonen

 

Nyomorgatva Jézus nevében?https://www.youtube.com/watch?v=zq72aUOEN7k

 

Karácsony – keresztyén vagy pogány? – Zac Poonen

 

Isten igéjének világossága hadd világítson be a sötét sarkokba – Zac Poonen

 

David Wilkerson - Változol (HUN)

https://www.youtube.com/watch?v=v5t-4i85LxA

 

Elérhetőnek lenni az Úr számára – Abonyi Sándor

 

Valóban ébredés van? – Bryan Hupperts

 

Amikor az evangélium igazságáról van szó, akkor nem kell törődni a jó hírünkkel. Az igazság nem a mi tulajdonunk, hanem Istené és ezért meg kell védenünk azt. A legtöbb keresztyén foggal-körömmel ragaszkodik a földi tulajdonához, de amikor Isten tulajdonáról – az igazságról – van szó, amit ellopnak tőlük, akkor csendben maradnak. Ez azt bizonyítja, hogy csak magukat szeretik: nem szeretik Istent vagy az Ő igazságát…

Pál jobban őrködött Isten igazsága, mint a saját tulajdona felett. Ha mindenki többre értékelné Isten igazságát, mint a saját tulajdonát, akkor most sokkal előrébb tartanánk. Úgy látom, hogy nagyon kevés ember van, aki kész szót emelni az igazságért. A legtöbb igehirdető az emberek tetszését keresi, ezért nem lehetnek Isten prófétái. Isten a legkülönbözőbb körülmények között próbál meg téged, hogy kiderüljön, kinek akarsz tetszeni.” (Zac Poonen)

Pál szembeszállt Péterrel, az egyház legidősebb vezetőjével – Zac Poonen

 

Evangelizálás és tanítvánnyá tétel – Zac Poonen

 

Helyreállás és megbocsátás – Zac Poone

 

 

A megemésztő tűzben való élés négy minősítő jellemzője – Zac Poonen

 

David Wilkerson - Isten Igéje általi vezetés 3.

http://hitrehangolva.blogspot.hu/2016/09/david-wilkerson-isten-igeje-altali_14.html

 

 

David Wilkerson - Más evangélium (HUN)

https://www.youtube.com/watch?v=mxHmcuqb37w

 

Aratás ideje van – David Wilkerson

 

A specialista – A.W. Tozer

 

 

David Wilkerson: Erőteljes figyelmeztetés – Nehogy elfelejtsük az üzenetet (HUN)

https://www.youtube.com/watch?v=Pbyc8I2AhMc

 

Idézetek – L. Ravenhill

 

"A békesség olyan drága kincs, hogy bármit megadnék érte magam is, kivéve az igazságot."  Henry Matthew

 

Nincs ébredés bűnbánat nélkül – Terry Somerville

 

David Wilkerson - Változol (HUN)

https://www.youtube.com/watch?v=v5t-4i85LxA

 

Igaz vagy hamis próféták, apostolok, hűtlen pásztorok ma - Guti Béla

http://mennydorges.blogspot.hu/2015/03/igaz-vagy-hamis-profetak-apostolok.html

 

 

"Amikor ezeket az állapotokat megmutatom, lehet, hogy némelyek pesszimistának fognak nevezni. Hogyha a tényekkel való szembenézés pesszimizmus, akkor csak nevezzenek engem is pesszimistának. De ha azt nevezi valaki optimistának, aki behunyja a szemét, és a feketére azt mondja, hogy fehér, a tévedésre azt mondja, igazság, a bűnt igazságnak nevezi és a halált életnek, akkor én nem akarok optimista lenni. Azonban én mindenképpen optimista vagyok. A valódi állapotra való rámutatás egy jobb állapotra fog vezetni."

R. A. Torrey: Szükséges az ébredés c. írásából