Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


„LESZTEK NÉKEM TANÚIM…” Ap. csel. 1:8.

2017.05.31

         „LESZTEK NÉKEM TANÚIM…” Ap. csel. 1:8.

 

     Miről kellett tanúskodniuk a tanítványoknak, amihez pont Shavuot ünnepén kapták meg az erőt? Arról, hogy Jézus a Krisztus: az élővé vált törvény. Arról, hogy a világ Világosságaként jött a testté lett Ige, telve igazsággal és kegyelemmel. Telve az Örökkévaló Atya beszédeivel. Arról, hogy kereszthalált halt és feltámadt. Isten Fia a mennyből alászállott kenyér: a mennyből adatott Tóra. Akinek Igazsága szabaddá tesz.

„Ti vagytok tanúim! Hát van-e rajtam kívül Isten? Nincs kőszál, nem tudok!” Ésaiás 44:8.

 

A tanítványok tanúi lettek a Krisztusban betöltést nyert parancsolatoknak, ígéreteknek. Mert Isten immár a szívükbe írta azokat. Tűzzel égetett ki minden régi ambíciót, hiúságot, testi motivációt és elgondolást, s tűzzel szentelte meg a bensőjükbe írt Szót. Ez a tűzkeresztség.

 

Tanúskodni nem lehet tűz nélkül! Tanúskodni nem lehet világosság és belső erő nélkül! Az apostolok látták, hallották, megtapasztalták, megismerték az élő Igét. Engedelmesen megtartották Jézus utasítását, mennybemenetele után imádkozva vártak 10 napig. Így pont a törvényadás ünnepén teljesedtek be Jeremiás, Ezékiel és Jóel próféciái: Isten törvénye, Lelke, lángoló erővé vált bennük. A féltőn szerető, emésztő tűz Isten maga hitelesítette.

 

Pünkösd és a tűz elválaszthatatlan az Igétől, a Világosságtól, és az Isten számára elkülönítő, megszentelő Igazságtól. Nem érzelmi megnyilvánulások játéka, hanem a valóra vált kinyilatkoztatás. Isten szerelme kitöltetett a szívekbe. Ez az alázatosan szolgáló szeretet az, ami a parancsolatokból, királyi törvényként globálisan mindent magába foglal, csak ezzel – a lényeget nem értve – sokan visszaélnek. Pál így fogalmaz:

„…noha nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvényében való…” I. Kor. 9:21.

Jézus pedig ezt mondja:

 

"Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet..." János 14:15.

 

Jézus beszéde = Isten törvénye! Végig lehet olvasni a Hegyi Beszédet, és azonnal látható a párhuzam. Végig Isten királyságának csodálatos, egyedülálló törvényéről szól. (Valaki egyszer azt mondta, ez Isten országának alkotmánya.)

 

Akinek bensőjébe helyezte az Ő törvényét, az Neki szenteltetett. Királyi pap. Az már tanú. Mint Jeremiásnak – „csontjaiba rekesztett tűz” e szent tanítás. Nem hallgathat róla. Nem vesz el belőle, és nem tesz hozzá. Elegyítetlenül és felkent erővel továbbítja. A szövetséges tanú eggyé vált az Igével, s a Szentlélek – aki az Igazság Lelke – emlékezteti rá szüntelen. Mert a törvény szív szerinti megtartását és Krisztus evangéliumának csorbítatlan üzenetét kizárólag a Szentlélek közösségében lehet megélni.

Ezért töltetett ki oly csodálatos módon, pont a törvényadás illetve az új kenyér ünnepén. Ezért és így jött létre az ÚJ szövetség:

 

„És az én Lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.” Ezékiel 36:27.

Ahol ez a prófécia beteljesedik, ott nem ízetlenül meg a só, és nem veszti el erejét a meghirdetett evangélium.

 

Aki az újjászületés és tűzkeresztség által mennyei elhívás részese lett, nem tehet mást: tanúskodik egész életével. Alázatosan szeretve. Hűségesen az Úrhoz, az Igéhez, elkötelezetten, tántoríthatatlanul. Viharok, elutasítások, kísértések és ellenségeskedések között is. Bárányok közt és farkasok közt. Még a halál árnyékának völgyében is.

 

2017. április 30.                                                Guti Tünde

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.